Výuka první pomoci

Poskytnutí první pomoci osobě postižené náhlou zdravotní indispozicí nebo oběti úrazu je celospolečensky považováno za samozřejmé a automatické. Zkušenosti však ukazují, že jde bohužel spíše o zbožné přání než o skutečnost. Podle různých zdrojů je první pomoc na místě onemocnění či úrazu poskytována pouze v 22-32% případů.

 

Nabízené služby

Lektorská činnost

Lektorská činnost v oboru zdravotnictví a managementu. Výuka a školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost. Více zde...

 

e

Ostatní činnosti

Zdravotnické asistence. Pořádání odborných kurzů, seminářů a konferencí...